16 July 2011

barang siapa?

‎1. barang siapa yang tidak menggunakan akalnya maka dia akan dihina.
2. barang siapa yang bersifat takbur dengan manusia maka dia akan dikeji.
3. barang siapa yang berbangga-bangga dengan manusia,maka ia akan dipatah-patahkan.
4. barang siapa yang membodoh-bodohkan, maka ia akan dicaci dan dihina.
5. barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang rendah akhlaknya, maka dia akan dipandang hina.
6. barang siapa yang duduk bergaul dengan ahli ulama, maka dia akan bersikap tenang.
7. barang siapa yang meringan-ringankan urusan agama, maka dia akan terjerumus kepada lembah dosa.
8. barang siapa yang takutkan Allah, maka dia akan berjaya di alam akhirat.
9. barang siapa yang mengetahui akan ajal mautnya, maka dia akan pendeklah impiannya.
10. barang siapa yang biasa dengan kejahilan, maka dia akan meninggalkan jalan keadilan.
Sabda Rasulullah S.A.W. : Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu dan janganlah kamu melihat kepada orang yang berada di atas kamu. Maka ia akan lebih nyata bahawa kamu tidak akan menghina nikmat Allah S.W.T. keatas kamu.

No comments:

Post a Comment